Stiftelsen Studenthälsan i Umeå

Stiftelsen för hälsofrämjande studentprojekt

Ansök

Har du ett intressant och hälsofrämjande projekt på gång och söker stöd för det? Då kanske Stiftelsen Studenthälsan kan hjälpa till! Här kan du läsa mer om villkoren för att söka och även ladda hem ansökningsblanketter.

Instruktioner

Ansökningsformulär

 

Apply

Are you planning an interesting, health promoting project and are you looking for support? Then maybe the Student Health Foundation might help you! Here you can read more about the terms for applying and also donwload application forms.

Instructions

Application form