Stiftelsen Studenthälsan i Umeå

Stiftelsen för hälsofrämjande studentprojekt

Styrelse/Board

Styrelsen består av ledamöter och ersättare från studentkårerna i Umeå.


Ledamot: Joanna Elg

Ledamot: Matilda Good

Ledamot: Charlotta Börjesson

Ledamot: Elin Oxelmark

Ledamot: Dilovan Akal


Ersättare för Joanna Elg: Deepika Jaiman

Ersättare för Matilda Good: Carl Otto Decker

Ersättare för Charlotta Börjesson: Johanne Mella

Ersättare för Elin Oxelmark

Ersättare för Dilovan Akal: Gustav Sundqvist


Sekreterare/handläggare: Clara Höglund

Ekonomiansvarig: Stefan Brattlöf