Styrelse

flag-sweden-XL Styrelsen för Stiftelsen Studenthälsan består av engagerade studenter från studentkårerna i Umeå, och varje representant sitter i normalfallet i två år. british-flag The board of the Student health foundation consists of students from the student unions of Umeå, and each representative is elected for two years at a time. Ledamot och ordförande: Hanna Norberg (Umeå naturvetar- och teknologkår) Ledamot och vice ordförande: Emilia Barsk (Umeå studentkår) Ledamot: Nils Gustafsson (Umeå medicinska studentkår) Ledamot: Max Rönnblom (Umeå medicinska studentkår) Ledamot: Sara Ölmelid (Umeå naturvetar- och teknologkår) Ersättare: Sandra Reinklou (Umeå studentkår) Ersättare: Oskar Johansson (Umeå studentkår) Ersättare: Anton Persson (Umeå medicinska studentkår) Ersättare: Erik Lindström (Umeå medicinska studentkår)